Tlačoviny

Tlačoviny

Navrhneme komplexný kreatívny koncept tlačovín.
Úzko spolupracujeme so špičkovými tlačiarňami.
Zabezpečujeme strategické spracovanie a komplexnú výrobu rôznych tlačovín.

 

Špecifikácie
  • Vizitky, letáky, plagáty, brožúry, obálky
  • Hlavičkové papiere, objednávky, svadobné oznámenia
  • Pozvánky, kalendáre a pod.
  • Spevádzajú nás na každom kroku
  • Pri firemných tlačovinách ide o propagáciu firmy
  • Vieme Vám navrhnúť a zrealizovať ich výrobu
Foto