Odznaky

Odznaky

Ako jedna z našich noviniek je výroba odznakov-buttonov.
Reklamné odznaky sa u nás čoraz viac uplatňujú na našom
trhu ako reklamný predmet, s ktorým je možné osloviť davy ľudí za veľmi dobrú cenu. Jednou z výhod je, že
darovaný odznak nikto nezahodí ako letáčik,
a taktiež vám vyrobíme odznak už od 1ks.

Špecifikácie
  • Propagácia hudobných skupín, festivalov
  • Športových podujatí, súťaží a výstav
  • Predajcovia áut, ideálne pre hrady a zámky
  • A tiež možnosť urobiť si svoj vlastný odznak
Foto